AIKIDO

     Aikido, 1883-1969 yılları arasında yaşamış olan Japon Morihei Ueshiba tarafından geliştirilmiş bir tür kendini savunma öğretisi ve sağlıklı yaşam metodudur.

Aİ: Uyum

Kİ: Enerji

DO: Yol           demektir.

     Yani aikidonun kelime anlamı ‘Yaşam enerjisi ile uyumlanma yoludur.’ diyebiliriz.

     Aikido, kendisine yönelen güce direnmek yerine onunla birleşmek, ona uyum sağlamak ve onu yönlendirmek anlayışını benimser. Bu da kuvvet kullanarak zarar görmek ve zarar vermekten çok uzaktır. Uyum sağlayıp kontrolü elde tutmaktır.

     Ayrıca aikido güce değil uyum ve tekniğe dayalı olduğu için yaş, cinsiyet, fiziksel özellik gibi farklılıklar bir üstünlük ya da zayıflık olamaz. Üstünlük olsa olsa çok çalışmaktır.

     Aikido tamamen kişinin tercihleriyle ilgilidir. İstersek rakibimize zarar vermeden onu etkisiz hale getirebiliriz. İstersek ona fiziksel zarar verebiliriz. Antrenman sırasında hızlı veya yavaş çalışabiliriz. Kontrol tamamen bizdedir.

     Aikido güce dayalı olmamasından dolayı çocukların en rahat yapabilecekleri savunma sporudur. Ayrıca sağladığı zihinsel gelişim bakımından da çocuklara çok uygundur. Onlara disiplini, bedenlerini kontrol etmeyi, kendilerini korumayı öğretirken başkalarına zarar vermemeyi, farkındalığı, barışı da öğretir. 

     Türkiye’de aikido, Ali Uludağ ve birkaç arkadaşının girişimleriyle, 1883 yılında, Kenji Kumagai tarafından başlatılmıştır. AikidoSever eğitmenleri de 1997’den beri Ali Uludağ ile beraber aikido çalışmakta ve 2002’den beri aikido eğitimi vermektedirler.