AİKİDO

AİKİDO NEDİR?

Aikido, 1883-1969 yılları arasında yaşamış olan Japon Morihei Ueshiba tarafından geliştirilmiş bir tür kendini savunma öğretisi ve sağlıklı yaşam metodudur. "Aİ: Uyum", "Kİ: Yaşam Enerjisi", "DO: Yol" demektir. Yani aikidonun kelime anlamı "Yaşam enerjisiyle uyumlanma yoludur." diyebiliriz.

 

Aikido, kendisine yönelen güce direnmek yerine onunla birleşmek, ona uyum sağlamak ve onu yönlendirmek anlayışını benimser. Bu da kuvvet kullanarak zarar görmek ve zarar vermekten çok uzaktır. Uyum sağlayıp kontrolü elde tutmaktır.

 

Aikido, her türlü vuruş ve tutuşa karşı, rakibin gücünü yönlendirerek onun eklemlerine ve zayıf noktalarına yapılan baskılardan oluşan; kilitleme, düşürme ve fırlatma tekniklerinden meydana gelir. Karşımızdaki kişi ne kadar güçlü olursa olsun bu teknikleri doğru bir şekilde uygulayarak onu etkisiz hale getirebiliriz.  

KİMLER AİKİDO YAPABİLİR?

Aikido güce değil uyum ve tekniğe dayalıdır. Bu yüzden yaş, cinsiyet, fiziksel özellik gibi farklılıklar bir üstünlük ya da zayıflık olamaz. Üstünlük olsa olsa çok çalışmaktır.

Bu yüzden 4 yaşından büyük herkes aikido yapabilir. Örneğin eğitmenlerimizden Egemen Cengiz aikidoya 4 yaşında başlamıştır. Sever Cengiz ise 32. Öğrencilerimizden bazıları 60 yaşından sonra aikidoya başlamıştır ve 70 yaşından sonra bile siyah kuşak dan sahibi olarakaikidoya devam etmektedirler.

Aikido güce dayalı olmamasından dolayı çocukların en rahat yapabilecekleri savunma sporudur. Ayrıca sağladığı zihinsel gelişim bakımından da çocuklara çok uygundur. Çocuklara, zarar vermeyi değil barışı öğretir.

Kısa ya da uzun boylu olmak, zayıf ya da şişman olmak da aikidoda önemli değildir. Bu yüzden aikido kadınlar için çok uygundur. Çünkü Türkiye ortalamalarına bakarsak erkeklerin boy ortalaması 172,6 cm, kadınların boy ortalaması ise 161,4 cm’dir. Kilo ortalamalarına baktığımızda erkekler 75,8 kg, kadınlar ise 66,9 kg’dir. Bu tablo dünya genelinde de aşağı yukarı bu şekildedir. Fakat aikidoda bu sayılar sadece istatistiklerden ibarettir. Önemli olan tekniğinin iyi olmasıdır.

AİKİDO DERSLERİ NASIL YAPILIR?

Aikidoya yeni başlayan kişiyle yıllardır aikido çalışan bir kişi, aynı derste beraber çalışır. Seviyelerin ders sırasında bir önemi yoktur. Eski öğrenciyle çalışan yeni öğrenci için, karşısındakinin bilgisinden faydalanmak önemliyken, eski öğrenci de henüz kendisine uyum sağlayamayan bir kişiyle nasıl aikido yapılacağını görerek gelişir. Ayrıca on iki yaşından itibaren herkes bir arada çalışır. Yani dersler seviyelere, yaşa ya da siklete göre ayrılmaz. Buna gerek olmadığı gibi kişinin her yaş, fiziksel özellik ve seviyeden aikidocuyla beraber çalışması gelişimi açısından önemlidir.

 

Aikido tamamen kişinin tercihleriyle ilgilidir. İstersek rakibimize zarar vermeden onu etkisiz hale getirebiliriz. İstersek ona fiziksel zarar verebiliriz hatta tek bir hareketle onu öldürebiliriz bile. Bu yüzden üzerimizde büyük bir sorumluluk vardır. Bizler, her zaman aikidoyu barıştan yana kullanma taraftarı olduğumuz için, karşımızdaki insana zarar vermeden ya da olabildiğince az zarar vererek onu etkisiz hale getirmeyi tercih ederiz. Kavga etmek, birini dövmek vb. şeyler aikidonun ruhuna çok uzaktır. Bu yüzden aikido derslerinde sadece fiziksel teknikler değil mental ve teorik çalışmalar da yapılır. Farkındalık arttırılarak her an çevremizin ve konumumuzun farkında olmamız amaçlanır.

Antrenman sırasında hızlı veya yavaş çalışmak da bizim tercihimizdir. Kontrol tamamen bizdedir. Bu yüzden aikido yapan kişiler derslerde hızlı çalışarak aikidoyu formda kalmak veya zayıflamak için, sağlığını korumak için bir spor olarak da kullanabilirler. Aynı ders içinde isteyen kişiler daha yavaş, daha az efor sarf ederek de çalışabilir. Bu yüzden aikido spor yapmak isteyen gençlere de uygundur, 60-70 yaş üzerindeki insanlara da uygundur.

    

Aikido; kılıç tekniklerinin boş ele uyarlanmasından oluşmuştur. Bu yüzden derslerde Bukiwaza denen, bokken ve jo yani tahta kılıç ve sopa kullanma sanatı da çalışılır. Aikidonun temelinin kavranması açısından Bukiwaza çalışmak çok önemlidir. Ayrıca bokken ve joya karşı savunma tekniklerini öğrenmek kişisel savunma için de gereklidir. Ve sopa kullanmayı bilmek kalabalık bir grup karşısında kendimizi savunabilmemizi sağlar.

 

Aikidoda vuruş olmadığı düşüncesi büyük bir yanılgıdır. Hem vuruşlara karşı kendimizi korumayı öğrenmek için vuruşları da öğrenmek zorunda olduğumuzdan, hem de çalışmak için çalışma arkadaşımızın bize vurması gerektiğinden vuruşları bilmek zorundayız. Bu yüzden derslerde, tekme, yumruk, diz, dirsek gibi temel vuruş teknikleri de çalışılır. Fakat bu vuruşları kullanıp kullanmamak tamamen bizim tercihimize kalmıştır.

AİKİDO FELSEFESİ

Aikidoya bir savunma sporu olarak bakabileceğimiz gibi, bir yaşam felsefesi olarak da bakabiliriz. Aikido sadece dojoda birkaç saat çalışırken değil, her an bize faydası olan bir öğretidir. Bütün doğayla, hatta evrenle uyum içinde olmamızı, kişisel gelişimimizi ve farkındalığımızı, egolarımızdan arınmamızı sağlar. 

 

Aikidoda müsabaka, dolayısıyla mücadele, yarış, madalya gibi kavramlar yoktur. Bunlar hem aikidonun felsefesine aykırıdır, hem de çalışma anlayışına. Aikidoda teknikler karşılıklı uyum içinde çalışılır. Kimse kimseyi yenmeye veya ona üstünlük kurmaya çalışmaz. Aikidodaki tek yarış, her gün bir önceki günkü halimizden daha iyi olmaya çalışmamızdır, yani kendimizle yarıştır.

Aikidoda karşılıklı saygıyı, kişisel temizliği, disiplini, barışı ve egolardan arınmayı ön planda tutan bazı dojo kuralları bulunur. Derslere zamanında gelmek, ego çatıştırmamak, hiyerarşiye dikkat etmek, çalışma arkadaşlarına zarar vermemek, kimseyle yarışa girmemek, beden ve kıyafet temizliğine özen göstermek gibi. Aikido çalışan herkesin bu kurallara uyması gerekir. Bu sayede aikido hem çocuklar hem yetişkinler için bir kişisel gelişim öğretisine dönüşür. Ayrıca bu kuralların bir çoğuna dojo dışında da uyulması beklenir. Örneğin dojoda öğrenilen teknikler insanlara zarar vermek için ve zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır. Bu kuralları ve aikido felsefesini benimseyen bir insanın hayatı kökünden değişir. Yani aikido sadece bir savunma sanatı ya da sporu değildir. Aikido özel yaşam, iş-okul yaşamı, insan ilişkileri, doğa ve evrenle uyumlanma vb. alanlarda; yani bütün hayatımızda yer eden bir dünya görüşüdür aynı zamanda.

Ayrıca dersler sırasında ailevi ilişkiler, mesleki durum, iş yaşamındaki ast-üst ilişkisi gibi durumların hiçbir önemi yoktur. Herkes aynı aikido kıyafetlerini giyer. Herkes birbirine aynı saygıyı gösterir. Derslerde, bizce normal hayatta da olması gerektiği gibi, herkes her açıdan eşittir. Sadece eğitmenler ve öğrenciler vardır. 

SINAV, DİPLOMA, KUŞAK VE EĞİTMENLİK SİSTEMİ 

 

Aikidoda üç ayda bir yapılan uygulamalı sınavlarda seviye atlanır. Çocuklarda renkli kuşaklar olmakla beraber yetişkinlerde sadece beyaz, kahverengi ve siyah kuşaklar vardır. Daha sonra dan seviyeleri başlar. Dan mertebesine ulaşan kişiler hakama denilen giysilerden giyerler. Çocuklar 10, yetişkinlerse 7 sınav sonucunda siyah kuşak mertebesine yükselme hakkına sahip olurlar. Yani çocuklar en az üç yılda, yetişkinlerse 21 ayda siyah kuşak olabilirler. Daha sonra en az bir yıl çalışmaya devam edip 1. Dan sınavına girebilirler.

 

Sınavlar, Sever Cengiz’in başkanlığındaki AikidoSever Aikikai Organizasyonu sınav kurulu tarafından yapılır. Her sınavdan sonra başarılı olan öğrencilere Sever Cengiz’in imzası ve mühürü sayesinde dünyanın her yerinde geçerli olan diplomaları verilir. Dan diplomaları doğrudan doğruya Japonya’dan gelir.  İsteyen öğrenciler yine Sever Cengiz’in imzası sayesinde lisans çıkartabilir ve Türkiye’de aikidodan sorumlu federasyondan diploma ve yeterli düzeyde olanlar antrenörlük belgesi alabilir.

 

Ayrıca yeterli düzeye erişen kişiler SVR Beden Zihin dojolarında yardımcı eğitmenlik yapma fırsatı yakalayarak hem ileride kendi derslerini vermeye hazırlık yapmış olurlar hem de kendilerini daha çok geliştirme fırsatı yakalarlar.

AİKİDOSEVER AİKİKAİ ORGANİZASYONU

Aikikai, dünyada aikidodan sorumlu, Japonya-Tokyo merkezli organizasyondur. Dünyadaki bütün dojolar ve aikido organizasyonları, uluslararası alanda resmi olarak tanınmak için Japonya Aikikai Organizasyonu’na kabul edilmek zorundadır. Fakat bu kolay bir şey değildir. Organizasyonun başındaki kişi dünya genelinde çok üst düzey bir sensei olmalı, uluslarası alanda birçok aikido semineri vermeli, çok sayıda dan sahibi öğrenci yetiştirmeli ve yanında üst düzey birçok aikidocu olmalıdır.

AikidoSever Aikikai Organizasyonu, Sever Cengiz başkanlığında kurulmuş bir Aikikai organizasyonudur. Yönetim kurulu, eğitim kurulu ve sınav kurulunda çok sayıda 5. dan ve 4. dan üyesi bulunmaktadır. Ayrıca genel üyeleri içinde 50’ye yakın dan sahibi aikidoka, organizasyona bağlı 10’dan fazla dojo bulunmaktadır.

Bu yüzden AikidoSever adına verilen, Sever Cengiz’in imza ve mühürü bulunan diplomalar dünyanın her yerinde geçerlidir.

MERKEZ DOJO

Acıbadem mah.
Çeçen Sok.
Başkent Çıkmazı
No: 12A

ACIBADEM / AKASYA

0553 291 444 8

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon